HOME > 도서안내 > 동양의지혜

 

 
 

  인도철학

   red00_next.gif저   자 : R.뿔리간둘라/이지수 옮김
   red00_next.gif판   형 : A5
   red00_next.gif출간일 : 1992-12-01
   red00_next.gif페이지 : 314쪽
   red00_next.gifI S B N : 897007556X
   red00_next.gif정   가 : \8,500

   red00_next.gif독자서평 쓰기

 [품절]


 

 

인도유물론, 불교철학, 요가철학, 현대 인도사상 등 인도철학의 성향과방법, 목표, 문제를 연구 검토한 저술.