HOME > 도서안내 > 동양의지혜

 

중국의 사상가 20

  

장대녕 외/중국민중사상연구회 | A5 | 364p | 8970095535 | 1994-09-01

  

정가 : \6,000   [품절]

  

공자, 노자, 맹자 등 중국 사상가 20인의 생애와 사상을 정리했다....

 

 

 

 

인도철학

  

R.뿔리간둘라/이지수 옮김 | A5 | 314p | 897007556X | 1992-12-01

  

정가 : \8,500   [품절]

  

인도유물론, 불교철학, 요가철학, 현대 인도사상 등 인도철학의 성향과방법, 목표, 문제를 연구 검토한 저술. ...

 

 

 

 

도 노자(새로운 사유의 길)

  

장종원 지음/엄석인 옮김 | A5 | 278p | $ | 1992-01-30

  

정가 : \4,300   [품절]

  

자료 준비중...

 

 

 

 

도교란 무엇인가?

  

중청충부 외/최준 역 | A5 | 350p | 8970095004 | 1990-07-15

  

정가 : \6,500   [품절]

  

준비중...

 

 

 

 

실크로드의 역사와 문화

  

이재성 역 | A5 | 304p | 8970095500 | 1990-03-01

  

정가 : \9,000   [품절]

  

자료 준비중...

 

 

 

 

인도철학 1집

  

인도철학회 엮음 | A5 | 0p | & | 2005-11-01

  

정가 : \5,500   [품절]

  

자료 준비중...

 

 

 

 

인도철학 2집

  

인도철학회 엮음 | A5 | 244p | & | 1992-09-30

  

정가 : \5,500   [품절]

  

자료 준비중...

 

 

 

 

[1] [2]