HOME > 도서안내 > 불교일반

 

 

 
 

  자비와 공(空)-아날라요 스님의 초기불교 명상 수업

   red00_next.gif저   자 : 아날라요 지음 /이성동, 윤희조 옮김
   red00_next.gif판   형 : 신국판
   red00_next.gif출간일 : 2018-11-25
   red00_next.gif페이지 : 352쪽
   red00_next.gifI S B N : 9791189269036(03220)
   red00_next.gif정   가 : \15,000

   red00_next.gif책 내용보기

 

[독자서평 쓰기]

독자 평점

 5점  4점  3점  2점  1점

이 름

 

제 목

 

보안코드

  (우측의 숫자를 입력하세요)