HOME > 도서안내 > 불교일반

 

 

 
 

  죽음을 명상하다(부제: 삶과 죽음에 관한 마인드풀니스와 컴패션)

   red00_next.gif저   자 : 조안 할리팩스 지음 / 이성동, 김정숙 옮김
   red00_next.gif판   형 : 변형 국판 무선
   red00_next.gif출간일 : 2019-08-27
   red00_next.gif페이지 : 360쪽
   red00_next.gifI S B N : 979-11-89269-35-7(03180)
   red00_next.gif정   가 : \15,500

   red00_next.gif책 내용보기

 

[독자서평 쓰기]

독자 평점

 5점  4점  3점  2점  1점

이 름

 

제 목

 

보안코드

  (우측의 숫자를 입력하세요)