HOME > 도서안내 > 불교일반

 

 

 
 

  유식, 마음을 변화시키는 지혜(부제: 나를 바꾸는 불교심리학)

   red00_next.gif저   자 : 요코야마 코이츠 저 / 안환기 역
   red00_next.gif판   형 : 46판 무선
   red00_next.gif출간일 : 2019-09
   red00_next.gif페이지 : 248쪽
   red00_next.gifI S B N : 979-11-89269-39-5(03220)
   red00_next.gif정   가 : \12,000

   red00_next.gif책 내용보기

 

[독자서평 쓰기]

독자 평점

 5점  4점  3점  2점  1점

이 름

 

제 목

 

보안코드

  (우측의 숫자를 입력하세요)