HOME > 도서안내 > 학술총서

 

 

 
 

  송대 선종사 연구 (세존학술총서 1)

   red00_next.gif저   자 : 이시이 슈도(石井修道) 저, 김호귀 역
   red00_next.gif판   형 : 신국판 양장
   red00_next.gif출간일 : 2018-02-25
   red00_next.gif페이지 : 784쪽
   red00_next.gifI S B N : 978-89-98742-97-3(94220)
   red00_next.gif정   가 : \49,500

   red00_next.gif책 내용보기

 

[독자서평 쓰기]

독자 평점

 5점  4점  3점  2점  1점

이 름

 

제 목

 

보안코드

  (우측의 숫자를 입력하세요)