HOME > 도서안내 > 학술총서

 

 

 
 

  대승불교-교리적 토대와 성립(세존학술총서 4)

   red00_next.gif저   자 : 폴 윌리엄스 저 / 조환기 역
   red00_next.gif판   형 : 신국판 양장
   red00_next.gif출간일 : 2019-03
   red00_next.gif페이지 : 704쪽
   red00_next.gifI S B N : 979-11-89269-20-3(94220)
   red00_next.gif정   가 : \48,000

   red00_next.gif책 내용보기

 

[독자서평 쓰기]

독자 평점

 5점  4점  3점  2점  1점

이 름

 

제 목

 

보안코드

  (우측의 숫자를 입력하세요)